Snapshots van bestaande e-learnings waarvoor kan worden ingeschreven of nadere informatie over kan worden gevraagd.

Als u geinteresseerd bent kunt u ACS (0343-524111) bellen voor een (telefonisch)contact, kijken op www.MCAudit.nl of mailen met r.de.korte@acs.nl.

Auditmethodologie Trailer

Een compilatie van de vijf video's die Auditmethodologie behandelen. Voor nadere informatie: info@mcaudit.nl 

Agile auditen Trailer

Effecten van agile op Internal Auditing en het auditen op een Agile wijze conform het Agile Manifesto.

Deze trailer bevat elementen van de drie ingesproken Powerpoint-video's over de ALTERNATIEVE wendbare IAF. In de drie video's wordt ondermeer ingegaan op een moderne brede invulling van een IAF, de ideale ophanging in de organisatie, opdrachtgeverschap, het continuum assurance and consulting activities, inductief en deductief auditen en AGILE auditen vanuit het Agile Manifesto.

De eLearning ACS Agile Manifesto Principes heeft als doelstelling u kennis te laten maken met de achtergronden van Agile als benadering van verandertrajecten én om u te laten ervaren hoe verschillend deze achtergronden zijn van hetgeen velen van u kennen als basis onder waterval-modellen.

Naast het doorlopen van de eLearning raden we aan enkele documenten door te nemen.

Deze training richt zich volledig op het doorgronden van de theorie beschreven in het boek Management Control Auditing: bijdragen aan doelrealisatie en verbetering, geschreven door Peter bos, Ron de Korte en Jan Otten. De (volledige) e-learning bestaat uit de mogelijkheid 10 of 25 vragen te selecteren uit een vragendatabase, deze te beantwoorden en te doorgronden waarom het gekozen antwoord juist of onjuist is naar de mening van de auteurs.

De toetsvragen zijn gegroepeerd per cluster van hoofdstukken van het boek:

- Hoofdstuk 0 (Ten geleide) t/m 3 (Selectie en planning van audits)

- Hoofdstuk 4 (Auditontwerp) en 5 (Auditbeheersing)

- Hoofdstuk 6 (Gegevensverzameling) en 7 (gegevensverwerking, analyse en oordeelsvorming)

- Hoofstuk 8 (Rapportage van de auditresultaten) en 9 (Afronding van de audit) 

Deze ondersteuning bevat ook mogelijkheden om in dialoog te treden met de docent/auteur en deelnemers van de training.

KAD staat voor Kwaliteit Administratieve Dienstverlening. Het KAD-boek uit 1992 heeft als subtitel 'Managen is Integreren' en is geschreven door Peter Hartog, Arie Molenkamp en Jan Otten. Desgewenst leveren we u via www.auditing.nl dit origineel nog keurig in plastic verpakt.


In 2006 verscheen de eerste druk van KAD+ Model voor het auditen van Management Control (Peter Hartog, Ron de Korte en Jan Otten) van Uitgeverij Auditing.nl; momenteel verkopen we de vijfde druk. En omdat KAD+ ook door (risk)managers, controllers en consultants wordt gebruikt, hebben we ook een 'managementversie' gemaakt. De tweede druk van 'KAD+ Model voor het ontwerpen en inrichten van Management Control' stamt uit 2015 en wordt ondermeer door postHBO en postMasteropleidingen aangeschaft.

Maar we zijn van mening dat het KAD+concept, juist door de nadruk op 'alignment' en flexibiliteit ideaal gevuld kan worden met instrumenten die momenteel vooral onder het LEAN-label worden geschaard.


Als 'Trailer' laten we u kort kennismaken met de KADplus-basis. We hebben daartoe een powerpoint-presentatie omgevormd tot een e-learning. Daarin zijn 10 testvragen opgenomen, vaak met meerdere antwoordmogelijkheden. Aan het einde krijgt u uw score en de mogelijkheid uw antwoorden te vergelijken met de beoogde antwoorden.


We tonen u enkele platen en twee kennisvragen. Natuurlijk is het geen probleem wanneer u die vragen nog te moeilijk vindt. U kunt ervoor kiezen een van de boekjes te bestuderen (www.Auditing.nl/boekwinkel) of u in te schrijven voor de KADplus-eLearning. 


We zien uw actie of een vraag om nadere informatie graag tegemoet.


Ron de Korte, r.de.korte@acs.nl