Hier staan trainingen die speciaal zijn ontwikkeld of aangepast voor organisaties (In-House) of die behoren bij opleidingen waarvoor u moet zijn uitgenodigd. Natuurlijk is voor u slechts zichtbaar of toegankelijk wat we met u mogen delen.

Gebaseerd op de 4-daagse Verbetergericht Auditen (VA) en uitgebreid tot Module A van de QMCA-opleiding met diverse video's. Omvat Auditmethodologie en is mede gebaseerd op het boek: Management Control Auditing; bijdragen aan doelrealisatie en verbetering.

The investigative interview - The basics

Deze training richt zich volledig op het doorgronden van de theorie beschreven in het boek Management Control Auditing: bijdragen aan doelrealisatie en verbetering, geschreven door Peter bos, Ron de Korte en Jan Otten. Het boek MCA-boek maakt onderdeel uit van de verplichte literatuur van uw ESAA-opleiding.

De e-learning bestaat uit de mogelijkheid 10 of 25 vragen te selecteren uit een vragendatabase, deze te beantwoorden en te doorgronden waarom het gekozen antwoord juist of onjuist is naar de mening van de auteurs.

De toetsvragen zijn gegroepeerd per cluster van hoofdstukken van het boek:

- Hoofdstuk 0 (Ten geleide) t/m 3 (Selectie en planning van audits)

- Hoofdstuk 4 (Auditontwerp) en 5 (Auditbeheersing)

- Hoofdstuk 6 (Gegevensverzameling) en 7 (gegevensverwerking, analyse en oordeelsvorming)

- Hoofstuk 8 (Rapportage van de auditresultaten) en 9 (Afronding van de audit)  [geen verplichte hoofdstukken voor de ESAA-opleiding]

Deze ondersteuning bevat ook mogelijkheden om in dialoog te treden met de docent/auteur en deelnemers van de training.